Simon Frisius, 1605.
Schrijfvoorbeeld met het alfabet in vijf regels kapitalen