Původní záměr, nakonec jenom začátek většího projektu

tattoo

typomil.com via johno


Short URL for this post: http://11t.us/3ieiyrF


Tweet about this

Hashtag: #WLT13225